BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / PRIVACY VERKLARING

  • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij hebben deze volgens de nieuwe richtlijnen aangepast
  • Om u van optimale service te voorzien, verzamelen wij van Logic Recruitment (onder andere via interviews, testen, curriculum vitae, referenties en een vragenlijst die u altijd ontvangt bij uitnodiging van een eerste interview bij ons, die ondertekend dient te worden) relevante gegevens over u, zoals identiteitsgegevens en informatie over salaris, opleiding, loopbaan, verwachtingen, vaardigheden, persoonlijkheid, etc. Deze worden “persoonsgegevens” genoemd.
  • Informatie over uw gezondheid en/of strafrechtelijk verleden wordt enkel verwerkt indien dit relevant is voor uw kandidaatstelling en met in achtneming van de wettelijke opgelegde beperkingen.
  • Indien u informatie over derden aan Logic Recruitment verstrekt, gaat Logic Recruitment ervan uit dat deze derde u hiervoor zijn / haar toestemming heeft gegeven en dat hij tegelijkertijd aan Logic Recruitment zijn akkoord geeft voor het op dezelfde wijze verzamelen, verwerken, en overdragen van hem betreffende persoonlijke gegevens.
  • Logic Recruitment zal de persoonsgegevens verwerken in het kader van arbeidsbemiddeling (werving en selectie), voor het opmaken van statistieken en het naleven van wettelijke bepalingen Logic Recruitment kan deze gegevens ook gebruiken om u te informeren over haar diensten tenzij u zich hiertegen uitdrukkelijk verzet.
  • Klant gegevens:¬†Meestal verwerken we enkel de naam en zakelijke contactgegevens (email en telefoonnummer) van de persoon.
  • Logic Recruitment kan uw persoonsgegevens enkel in het kader van arbeidsbemiddeling aan haar klanten verstrekken.
  • Hoe lang worden gegevens bewaard? Bij ons worden alle gegevens 5 jaar bewaard, daarna zal er contact worden gezocht met u via email dat wij uw gegevens moeten wissen, omdat ze niet langer opgeslagen mogen zijn. Als u schriftelijk aangeeft dat u graag in ons systeem wilt blijven staan, dan worden uw gegevens voor de volgende 5 jaar opgeslagen. Mocht u willen dat wij de gegevens niet meer bewaren, dan zien wij dat graag schriftelijk tegemoet en zullen wij uw gegevens wissen.
  • Indien u gebruik wilt maken van uw recht tot inzage of verbetering of indien u andere vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot Logic Recruitment, Keizersgracht 127, 1015 CJ te Amsterdam of stuur ons een email op info@logicrecruitment.nl ,die verantwoordelijk is voor de verwerking.